Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

BỨC PHÁ TRONG THỜI BUỔI KINH TẾ KHỦNG HOẢNG


Image
Gạo Phương Nam – Bức phá trong thời buổi kinh tế khủng hoảng
Trong thời buổi kinh tế hiện nay, việc bức phá trong thời buổi kinh tế khủng hoảng là một điều đáng được xem xét và nên thực hiện.
Lý do thì có nhiều nhưng điều mà chúng ta dễ thấy nhất là từ xưa đến nay “thời loạn chiến sẽ sinh ra nhiều nhân tài”. Bởi vì, con người lúc đó sẽ tạm dừng lại những thú vui, sự hưởng thụ mà quay lại chịu khó phát triển, chịu khó tư duy để vượt quá những cơn khốn khó hiện tại. (Xem thêm...)