Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC PHƯƠNG NAM: Thông báo Nghỉ Lễ mừng Ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5


CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC PHƯƠNG NAM: Thông báo Nghỉ Lễ mừng Ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5
THÔNG BÁO
(V/v Nghỉ Lễ mừng Ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5)
- Căn cứ vào Điều 73 – Bộ Luật Lao động nước CH XHCN Việt Nam về nghỉ Lễ hàng năm cho người lao động.
- Căn cứ vào Nội qui Lao động của Công ty.