Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

DÙNG PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỂ TRỊ VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT VẬT GIÁ LEO THANG CHO GIA ĐÌNH


Image
Gạo Phương Nam – Chinh Phục Thử Thách
Trong thời buổi kinh tế hiện nay, đại đa số người dân nằm trong hoàn cảnh chịu sức ép vật giá leo thang. Họ thường than vãn rằng vật giá leo thang trong khi lương bổng thì không tăng. (Xem thêm...)