Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

KẾ SÁCH CHO VIỆC LẬP NGHIỆP


Image
Kế hoạch Kinh doanh
Lập nghiệp là chuyện đại sự của một đời người, quan hệ đến công danh sự nghiệp của người đó, nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chính họ và cả những người xung quanh họ, ảnh hưởng đến danh dự và tiền bạc của họ và những người giúp đỡ họ như người thân, bạn bè, đồng nghiệp… Do đó, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. (Xem tiếp...)