Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

KINH DOANH TRONG THỜI KỲ KINH TẾ KHỦNG HOẢNG


Image
Gạo Phương Nam – Dạy sinh viên phát triển kinh doanh
Bạn có biết rằng:
Nếu bạn đang mong muốn thay đổi cuộc sống, công việc, thoát khỏi tư duy lối mòn, khao khát bứt phá thành công thì việc bạn bắt đầu với một kế hoạch kinh doanh riêng bạn sẽ biết mình phải bắt đầu từ đâu, cách làm thế nào để thay đổi thực tại của bạn. (Xem thêm...)