Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TIỀN BẠC CÁ NHÂN JARS


Image
Gạo Phương Nam – Quản lý tiền bạc JARS
  1. Neccessities (NEC – tài khoản chi tiêu cần thiết): 55 %
  2. Longterm Saving for Spending Account (LTSS – tài khoản tiết kiệm tiêu dùng cho tương lai): 10% (Xem thêm...)