Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA TRONG KINH DOANH


Image
Người xưa nói “thiên thời bất địa lợi, địa lợi bất nhân hòa. Thiếu một trong ba thứ ấy, việc hành quân đánh giặc buộc phải yếm trá…”
Trong kinh doanh ngày nay cũng thế. Thường thì thiếu một vài yếu tố chủ chốt trong một vài dự án, một vài thương vụ nào đấy. Vì thế, trong việc thực hiện sẽ có một số gian trá nào đó. (Xem thêm...)