Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

THÔNG ĐIỆP TỪ CUỘC SỐNG


Mỗi ngày dành một ít phút để NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
Bạn muốn gì từ cuộc sống này?
Bạn đang đứng đâu?
Và bạn định đi về đâu?
Bạn đã làm gì trái với quy luật tự nhiên?
Và cuối cùng một thông điệp mà tôi gửi đến bạn “… lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương..” (Xem thêm...)