Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

ĐỜI ĐỔI THAY NẾU CHÚNG TA THAY ĐỔI


Image
Gạo Phương Nam – Đời đổi thay nếu chúng ta thay đổi
Cuộc sống sẽ chẳng có gì thay đổi nếu chúng ta vẫn giữ lối mòn cũ. Điều đó có nghĩa chúng ta không thể mong chờ một kết quả khác đi nếu giữ mãi một phương thứ cũ.
Vũ trụ này luôn chuyển động không ngừng, thế giới luôn thay đổi hằng ngày. Nó luôn vận động để phát triển. Nhờ thế mà Microsoft cho chúng ta một hệ điều điều hành Windows rất tuyệt vời, Google cho chúng ta một công cụ tìm kiếm rất hiệu quả và Facebook cho chúng ta một công cụ chia sẻ rất tiện lợi… (Xem thêm...)